Regulamin konkursu internetowego

Brak komentarzy

Przeniosłeś działalność do sieci? A może od dawna działasz online, nabrałeś wiatru w żagle i rozwijasz swój biznes? Jeśli w swojej strategii marketingowej przewidziałeś organizację konkursu na stronie www lub w mediach społecznosciowych, nie zapominaj o kwestiach prawnych. Poniżej wyjaśnię Ci krótko, co powinno znaleźć się w regulaminie konkursu internetowego. Napiszę także na co należy uważać.

Regulamin

Konkurs nie jest wprost uregulowany w przepisach. Oznacza to, że prawo nie narzuca sztywnych reguł co do treści jego regulaminu.

W kodeksie cywilnym znajdziemy taki zapis: Kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać. Orzecznictwo idzie krok dalej: Przyrzeczenie publiczne rodzi zobowiązania już z chwilą złożenia odpowiedniego oświadczenia woli przez przyrzekającego i nie wymaga złożenia oświadczenia woli przez drugą stronę stosunku zobowiązaniowego (wyrok sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 września 2011 r.VI ACa 283/11).

Zastanów się więc, zanim publicznie coś obiecasz… Może jednak lepiej ustalić jakieś reguły?

Dodatkowo pamiętaj, że jeśli świadczysz usługi przez Internet pewne obowiązki nakłada na Ciebie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wynika z niej wprost, że usługodawca powinien określić regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz nieodpłatnie udostępnić go usługobiorcy przed zawarciem umowy o świadczenie usług. W art. 8 tej ustawy znajdziesz informacje, jakie elementy powinny się w nim znaleźć.

Wracając do konkursu, pisząc jego regulamin tworzysz zasady dla uczestników i zabezpieczasz swoje interesy!

Uważaj na loterie!

Zanim ogłosisz konkurs, upewnij się tylko, czy nie jest on przypadkiem grą losową.

Jeśli wygrana w Twoim konkursie zależy od przypadku, miej świadomość, że „wchodzisz w buty” ustawy  o grach hazardowych. Co niesie za sobą dodatkowe obowiązki i ewentualne konsekwencje prawne i finansowe (kary). 

Twoim obowiązkiem będzie m.in.: konieczność złożenia formalnego wniosku wraz z projektem regulaminu do własciwego organu (w przypadku loterii promocyjnej będzie to dyrektor izby administracji skarbowej) i uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie loterii. Trzeba to zrobić odpowiednio wcześnie, bo organ ma 2 miesiące na rozpatrzenie. Po drugie, wraz ze złożeniem wniosku licz się z uiszczeniem opłaty, a przy samym losowaniu pamiętaj o spełnieniu wymogu aktualności szkolenia osoby nadzorującej loterię.

Brzmi jak losowanie lotto? Niemalże 🙂

Jeśli, chcesz poczytać więcej na temat loterii odsyłam Cię tu.

Elementy regulaminu konkursu

Jeśli o wyniku Twojego konkursu nie musi decydować ślepy los, porzuć loterie i rozpisz konkurs w przejrzystym regulaminie. Zrozumiałym językiem dla Ciebie i dla uczestnika konkursu. Powinien on zawierać takie informacje jak:

Tożsamość organizatora.

Organizator nie powinien być anonimowy. Podaj dane tak, aby uczestnik mógł Cię zidentyfikować i skontaktować się z Tobą w razie pytań i reklamacji.

Czas trwania konkursu

Uczestnik powinien wiedzieć kiedy może wziąć udział w konkursie.

Zadanie konkursowe i nagrodę

Napisz co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie oraz co można w nim wygrać.

Warunki uczestnictwa w konkursie

Napisz o tym, jeśli konkurs internetowy jest skierowany tylko do osób pełnoletnich. Określ zasady wykluczenia z konkursu. Wyjaśnij w jaki sposób i w jakiej formie należy dostarczyć „prace konkursowe”. A także, w jaki sposób nastąpi rozstrzygnięcie o wyniku konkursu oraz jak uczestnik zostanie o wynikach powiadomiony.

Prawa autorskie, RODO i podatki

Nie zapominaj o innych ważnych prawnych kwestiach:

Rodo – organizując konkurs przetwarzasz dane osobowe uczestników i obowiązuje Cię Rodo oraz zadbanie o prywatność danych uczestników.

Prawa autorskie  – jeśli w wyniku opracowanego zadania konkursowego powstanie utwór- ureguluj kwestie praw autorskich, w szczególności, jeśli chcesz mieć możliwość publikowania czy korzystania z powstałego utworu (np. hasła reklamowe, logo).

Podatki – warto wskazać wartość nagrody, co ma wpływ na ewentualne obowiązki podatkowe organizatora w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba fizyczna.

Konkursy internetowe w mediach społecznosciowych

Organizacja konkursu na Facebooku czy Instagramie powinna zmotywować Cię do zapoznania się z regulaminami tych portali. Upewnij się czy Twój konkurs nie jest przypadkiem sprzeczny z regulaminami  tych portali.

Dodaj w regulaminie, że administrator kanału, za pośrednictwem którego organizujesz  konkurs, nie ponosi za konkurs odpowiedzialności. Jak również, że wydarzenie to nie jest powiązane z tym portalem.

Podstawa prawna

Kodeks cywilny

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Ustawa o grach hazardowych

Czy ten wpis był dla Ciebie wartościowy? Jeśli tak, udostępnij go innym.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy stworzeniu regulaminu konkursu – napisz do nas!