Pisanie umów przyprawia Cię o zawrót głowy?

 Nie znasz prawa albo go nie rozumiesz?

 Potrzebujesz konsultacji i wsparcia?

Piszemy umowy

umowy z pracownikami

umowy z kontrahentami

umowy o dzieło/zlecenia

umowy o współpracy

Sporządzamy regulaminy

sklepów internetowych

serwisów i aplikacji mobilnych

pracy /pracy zdalnej

Tworzymy pisma

podania, wnioski, odwołania

reklamacje, skargi, pozwy

pisma urzędowe

korespondencja z kontrahentami, klientami, instytucjami

dostosowujemy do RODO

audyty serwisów internetowych

opracowanie dokumentacji

dostosowanie do RODO

szkolenia i doradztwo

Wspieramy prawnie

indywidualne konsultacje prawne

 możliwe rozwiązania i ewentualne konsekwencje

wyjaśnienia zagadnień prawnych

analizy prawne pomysłów biznesowych

Informujemy

pogłębianie świadomości prawnej

artykuły tematyczne

monitoring zmian prawnych

Edukujemy i szkolimy

indywidualnie dopasowane tematy

zrozumiały język

praktyczne przykłady